Psychoterapia

Mój czas CBT

Joanna Pacholska

"Być szczęsliwym trzeba się nauczyć" Eurelisz
Konsultacje

Pacjent i terapeuta pracują razem w poszukiwaniu rozwiązania problemu. W bezpiecznych warunkach można zmierzyć się z trudnościami i kryzysami życiowymi, zrozumieć co się z nami dzieje oraz uzyskać profesjonalne wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami.

Psychoterapia

Psychoterapia poznawczo-behawioralna inaczej CBT- Cognitive Behavioral Therapy - jest podejściem terapeutycznym skoncentrowanym na „tu i teraz”. Pytania o przeszłość pojawiają się głownie po to aby lepiej poznać i zrozumieć związki z aktualnymi problemami. W terapii pacjent dowiaduje się, że określony sposób w jaki interpretuje rzeczywistość, własne doświadczenia wpływają na to jakie ma myśli, jakie pojawiają się emocje oraz jakie zachowania podejmuje. Czas trwania psychoterapii w podejsciu poznawczo-behawioralnym oscyluje od kilku do kilkudziesięciu sesji. Jedna sesja trwa 50 minut, spotkania odbywają się co tydzień.

Rozwiązanie problemu

Za istotny uważa się związek pomiędzy myślami, emocjami, a zachowaniem danej osoby. Częstą przyczyną naszych trudności są nie same zdarzenia, ale znaczenie jakie im nadajemy. Dążąc do rozwiązania problemu nawiązuję do terapii schematu. W ramach tego podejścia pacjent wraz z terapeutą identyfikuje destrukcyjne, nieadaptacyjne schematy ukształtowane we wczesnym życiu oraz pracuje nad ich zmianą.
Dialektycznej terapii behawioralnej która łączy techniki terapii poznawczo-behawioralnej , uważności, akceptacji i procesów dialektycznych. Początkowo metoda dedykowana była pacjentom z zaburzeniami osobowości borderline.

O mnie

Kim jestem?

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie Studium Coacha VCC, Roczne Szkolenie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w CTPB oraz  atestowane przez  PTTPB  oraz EABCT 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo- behawioralnym  prowadzonego przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. 

 

Wiedzę i doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam odbywając liczne staże kliniczne oraz szkolenia, nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Nałęczowie, Centrum  Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach.

Psychoterapia
Wiedza

Jak to działa?

hero-about.jpg

Wiem, że każdy człowiek jest inny dlatego dostosowuje metody pracy do potrzeb oraz indywidualnych cech pacjenta. W mojej pracy bardzo ważne jest nawiązanie dobrej relacji, która zapewni poczucie bezpieczeństwa i pełne korzystanie z wizyt. W pracy stosuje metody terapii poznawczo- behawioralnej, terapii schematu. Pomagam osobom cierpiącym z powodu trudności emocjonalnych, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych, stresu, zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych. Borykającymi się z nieśmiałością jak również zaniżona samooceną. Pracuję z młodzieżą od 13 lat, osobami dorosłymi oraz parami przeżywającymi trudności w związku. W relacji terapeutycznej zwracam szczególną uwagę na zasoby Pacjenta oraz podążam za jego potrzebami. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii  Poznawczo Behawioralnej.  Moja praca podlega regularnej superwizji.

Psychoterapia

Usługi terapeutyczne

Psychoterapia grupowa

Konsultacja psychologiczna
Może mieć charakter jednorazowej porady psychologicznej dla osób w trudnej sytuacji lub konsultacji diagnostycznej, kończącej się dobraniem najodpowiedniejszej formy pomocy.
Psychoterapia młodzieży
W czasie psychoterapii młodzi ludzie poznają bardziej otwarte sposoby komunikowania się, uczą się słuchać i pozytywnie wpływać na relacje. Spotkania odbywają się zwykle raz na tydzień i trwają 45-50 minut.
Psychoterapia indywidualna
Pacjent i psychoterapeuta razem pracują nad poprawą jakości życia pacjenta. Jest ona wynikiem wspólnego ich działania. Psychoterapeuta angażuje swoją wiedzę i doświadczenie w proces terapii, a jednocześnie wiele zależy od pacjenta, jego gotowości i determinacji do zmiany. Spotkania odbywają się zwykle raz na tydzień / dwa tygodnie i trwają 50 minut.
Psychoterapia online
Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają około 60 minut. Odbywa się przy pomocy komunikatora Skype, lub messengera.
Koszt

Płatności

Konsultacja psychologiczna, online
170-200zł
Psychoterapia indywidualna
170-200zł
Psychoterapia młodzieży
170-190zł
Skontaktuj się ze mną

Kontakt

Kontakt do mnie

Umów się do specjalisty

Masz szansę pozytywnie wpłynąć na swoje życie!
Informacja

Wyślij do mnie wiadomość

© Stworzone w ramach atwi | Polityka Prywatności